Hétfokú hangsor

Miért jó a hétfokú hangsort ismerni?  Mit lehet vele kezdeni?

 

Mit lehet 26 betűvel csinálni?  SMS-t, e-mailt írni, újságot, könyvet olvasni, illetve aki akar, és tehetsége és kitartása is van hozzá, az írhat. 

 

Mit lehet 7 hanggal, a hétfokú hangsorral csinálni?  Ennek a segítségével lehet megérteni a sok szép dalt, számot, gyerekdalt, slágert, szimfóniát. Sőt még ha akarsz, akkor zenét szerezni is.

 

Most bemutatom neked a 7 fokú hangsort. Nem úgy mint a Wikipedia vagy a többi honlapok, én az egész szisztéma rendszerét és logikáját mutatom be neked.

 

Most viszont először a rövid tömör, verzió.

 

Ez a hét hangfok szelekció, kiválasztás végeredménye. Így alakult ki a hétfokú hangsor rendszere, amelynek a kezdőhangja, tehát az alap hangja a dó. A hétfokú skála – pontosabban kifejezve hangfokok –  hangjai: dó-ré-mi-fá-szó-lá-ti. 

 

Ez a szolfézs néven ismert hangok ABC-s nevei, például C D E F G A H. Az oktáv fenomén, a periodikus ismétlés teszi lehetővé a hangok áttekinthető rendszerét.

Tehát mindig ugyanaz a hét fő hangfok fordul elő a zenében, akármilyen stílusú zenéről is van szó!  Ezt a hét fokot a hangszótagokkal lehet egyszerűen megnevezni. Mindegy, hogy a zenemű, a dal milyen hangszerre, hangnemre íródott, hogy mélyen vagy magasan csendül fel, mindig ugyanannak a hét foknak a keveréke.

A hangtéglák - nem Lego

Most nézzük meg részletesebben, alaposabban.  Kezdjük szórakoztatóan.

 

Legtöbbször megzenésített szövegeket, azaz dalokat éneklünk. A dallamok hangokból állnak. A hangok különbözőek: vannak mélyek és magasak. A hangok bizonyos rendszerbe vannak foglalva, mint az anyanyelvünk is, ami szavakból és nyelvtani szabályokból áll. Ha olvasni akarunk, szükségünk van az ABC-re. Ha a láthatatlan zenét akarjuk feljegyezni, akkor szintén szükségünk van valamilyen betűre vagy jelre. De milyen jelek, betűk lehetnek ezek?

 

Van egy jó musical, „A muzsika hangja”. Mária, az árvaként kolostorba kerülő és ott apácának készülő fiatal novícia többet foglalkozik az énekléssel, mint az imával. Elküldik egy családhoz nevelőnőnek, ahol hét gyerek van. Mária megszeretteti velük az éneklést. 

 

Ebben a musicalben van egy dal, a „Dó-ré-mi”, amiben a gyerekeknek elmagyarázza a zene lényegét. A dal szövegírója Oscar Hammerstein, aki kitűnően fogalmazta meg, hogy mik a zene betűi, azok mit jelentenek, és hogyan lehet dallamot költeni, zenét szerezni. Ezért most bemutatom a dal szövegét, amit Mária énekel.

 

„Hát, kezdjük az elején mindjárt, az elején kezdeni jó. Mert az olvasást hogy kezdik?  Á, bé, cé. Az éneklést így kezdik: dó, ré, mi. Az első három, halljam, mi? Dó, ré, mi. Dó, ré, mi, fá, szó, lá, ti... Dó, egy domb, egy szép zöld domb, Ré, egy régen látott rét, Mi, mi együtt, ez a mi, Fá, a fák fölött az ég, Szó, egy szó, szórakoztató, Lá, és örül, aki lát, Ti, ti tudjátok is már, hogy most újra itt a Dó.”

Jó lenne, ha a dalt is meghallgatnád! Most itt...

 

 

A dal szövege nagyon jól és egyszerűen megfogalmazta a lényeget! Ha valaki olvasni akar megtanulni, akkor az első három betűvel kezdi: a, b, c. Ha valaki a zenét akarja megtanulni, akkor a dó, ré, mi-vel kezdjen!  Ezek az első zenei hangok. Természetesen tudni kell, hogy a három szótag ‒ dó, ré, mi ‒ mögött milyen zenei fogalom van.

 

A három zenei betűvel három különböző magasságú hang van összekötve, amit a fenti dalban is lehet hallani. Amikor Mária dó, ré, mi-t énekel, akkor valóban három, különböző hangmagasságot lehet hallani. Az első hang, a dó a legmélyebb, aztán a ré jön, ami magasabb, mint a dó. Aztán a mi jön, ami még magasabb. Észrevetted, hallottad ezt?

Ha nem, akkor hallgasd meg újra a dalt, és figyeld meg, hogy amikor a dó-ré-mi elhangzik, akkor emelkedő dallamot lehet hallani.

 

A szövegben vannak még más fontos információk is. Megtudjuk, hogy nemcsak három, hanem hét zenei betű, azaz hang van: dó, ré, mi, fá, szó, lá és ti.

 

Megtudjuk, hogy a ti után megint egy dó jön ‒ de ez a második dó, amit Mária énekel, sokkal magasabb, mint az első dó. A dal szövege azt is megmutatja, hogy a hangok bizonyos sorrendben fordulnak elő, és a sorrend hét hang után újrakezdődik: dó, ré, mi, fá, szó, lá, ti és dó.

 

Mit énekelt Mária? „Hát, kezdjük az elején mindjárt, az elején kezdeni jó”.

Akkor kezdjük mi is az elején! 

A hétfokú hangsor rendszere, amelynek a kezdőhangja, alaphangja a dó. A hétfokú skála hangjai: dó-ré-mi-fá-szó-lá-ti. Az oktávfenomén, a periodikus ismétlés teszi lehetővé a hangok áttekinthető rendszerét.

 

A zene relatív!

A hangfokok a felhangok keletkezésének természeti törvénye alapján – egy alaphangból kiindulva, a megadott arányok segítségével – képződnek.

A nyugati zenében 12 különböző hangfok van, de általában csak hét fokot használunk.

 

Ez a hét hangfok szelekció, kiválasztás végeredménye. Így alakult ki a hétfokú hangsor rendszere, amelynek a kezdőhangja, alaphangja a dó. A hétfokú skála hangjai: dó-ré-mi-fá-szó-lá-ti. Az oktávfenomén, a periodikus ismétlés teszi lehetővé a hangok áttekinthető rendszerét.

 

Az egyik legfontosabb felismerés, szinte kinyilatkoztatás, ami a zene megértéséhez szükséges, az az, hogy a mi zenénk hétfokú.

 

Ez azt jelenti, hogy a hangtér hét fokra, hét hangra van felosztva. A sok dallam, zenemű nagy része, amit ismerünk, ebből a hét hangfokból épül fel. A maradék, másik öt fok ritkábban fordul elő, és alárendelt szerepet játszik a zenében.

 

Tehát, mindig ugyanaz a hét fő hangfok fordul elő a zenében, akármilyen stílusú zenéről is van szó!  Ezt a hét fokot a hangszótagokkal lehet egyszerűen megnevezni. Mindegy, hogy a zenemű, a dal milyen hangszerre, hangnemre íródott, hogy mélyen vagy magasan csendül fel, mindig ugyanannak a hét foknak a keveréke.

 

Ha érdekel részletesebben, hogy mit és hogyan lehet ezzel a hét „hangtéglával“ építeni, azaz zenét érteni, sőt még szerezni is, akkor megmutatom neked ezt lépésről lépésre, mindenki számára érthetően a könyvemben: „Legyen a zene a Tiéd”.

 

Ha még bizonytalan vagy és több információra van szükséged, akkor az  INGYENES ZENEI TANÁCSADÓ-t ajánlom. 

Write a comment

Comments: 0